AQUAVAC

Etter mange år med grundig arbeidVår forskningsavdeling i Bergen har l edet arbeidet med å videreutvikle AQUAVAC serien. Vi har et dyktig og entusiastisk team i Bergen, som samarbeider tett med en rekke fagmiljøer eksternt og innenfor MSD Animal Health globalt. MSD Animal Health bruker store ressurser på forskning på fiskehelse, der utvikling av vaksiner bare er en del av arbeidet. Vi under søker blant annet hvordan PD-viruset smitter og hvordan oppdretterne og næringen best kan forebygge utbrudd og hindre spredning. I og med at MSD har patent på bruk av PD-viruset deler vi kunnskap med andre fagmiljøer til det beste for alle lakse oppdrettere og oppdrettsnæringen generelt.