Om Pankreas sykdom (PD)

Pancreas disease (PD) opptrer hos atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett, og er forårsaket av et virus kalt PD-virus eller Salmonid alphavirus (SAV). Utbrudd kan være langvarige og dødeligheten kan bli svært høy. PD kan gi store økonomiske tap på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet.

Fram til høsten 2003 var sykdommen bare registrert i Hordaland og Sogn og Fjordane, I 2004 spredte den seg sørover til Rogaland og siden 2006 har det også vært alvorlige utbrudd i Møre og Romsdal. I 2007 ble PD listeført og det ble etablert en sone sør for Hustadvika for å hindre videre spredning nordover. I 2013 passerte imidlertid Trøndelag Hordaland i antall påviste PD-tilfeller.

En ny variant av viruset har siden 2010 gitt PD i Midt-Norge og i 2012 ble det etablert en sone fra Hustadvika til Nord-Trøndelag for å kontrollere infeksjonen med den nye virus-varianten. En observasjonssone mot grensa til Nordland skal fungere som en buffer mot spredning nordover. Siden 2003 har det vært sporadiske utbrudd av PD i Nord-Norge, men sykdommen har ikke etablert seg her.

Det er seks kjente subtyper av SAV. SAV1 gir PD i Skottland og Irland. SAV2 er tidligere kjent fra sykdom i fersvannsoppdrettet regnbueørret i Frankrike og Skottland, men en marin variant av SAV2 er nå også funnet på laks  i sjøvannsfasen og gir PD både i Skottland og i Midt-Norge. SAV3 forekommer endemisk på laks og regnbueørret i viktige oppdrettsområder på Vestlandet. SAV4 er påvist i Irland og Skottland, SAV5 i Irland og SAV6 i Skottland.

Vaksinen som er tilgjengelig beskytter mot alle subtyper av SAV.