Vi er en anerkjent partner for god dyrehelse.

Ved konsekvent å levere den høyeste kvalitet, profesjonalitet og integritet er det vårt mål å bli den foretrukne partner for veterinærer, produsenter og dyreeiere.

Sammen for et bærekraftig fiskeoppdrett og økt lønnsomhet

Forebygging er et viktig skritt..

… i bedringen av helsetilstanden til dyr. Dyresykdommer utgjør en trussel mot helsen til dyrene. Den beste og mest økonomiske strategien er å forebygge. Vaksinasjon og målrettede forvaltningstiltak er med på å gjøre dette mulig.